Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2008 r. > sesja 20 strona główna 

sesja 20
 
 Uchwała Nr XX/139/08 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu
Data wprowadzenia informacji 2008-04-28 15:48:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XX/140/08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i zabezpieczeń spłat pożyczki.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-28 15:49:14 Informację zaktualizowano 2008-04-29 15:02:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XX/141/08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i zabezpieczeń spłat pożyczki.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-28 15:49:54 Informację zaktualizowano 2008-04-29 15:02:32, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XX/143/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-28 15:50:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XX/146/08 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-28 15:52:58, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XX/142/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz pod kopalnie żwiru i piasku
Data wprowadzenia informacji 2008-05-15 09:33:17, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XX/144/08 w sprawie użyczenia i ustanowienia prawa użytkowania pasa gruntu o wymiarach 0,20 m szer.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-15 09:38:54, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XX/145/08 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-15 09:40:56, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji XX
Data wprowadzenia informacji 2008-06-03 10:50:23, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 . 
wersja do druku