Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2008 r. > sesja 21 strona główna 

sesja 21
 
 Uchwała Nr XXI/154/08 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu podpisania umów na wykonanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-23 08:40:55 Informację zaktualizowano 2008-05-23 08:42:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXI/155/08 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-23 08:42:07, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXI/147/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla fragmentów miejscowości Bartniki, Emowo-Bogate, Bogate, Dobrzankowo, Grabowo, Helenowo Nowe, Helenowo Stare, Karwacz, Klewki, Kijewice, Stara Krępa, Leszno, Mchowo, Fijałkowo, Obrąb, Sierakowo, Szla, Wielodróż, Zakocie
Data wprowadzenia informacji 2008-05-30 12:11:21 Informację zaktualizowano 2008-05-30 12:25:15, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXI/148/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla fragmentu miejscowości Sierakowo
Data wprowadzenia informacji 2008-05-30 12:15:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXI/149/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Data wprowadzenia informacji 2008-05-30 12:21:06, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXI/150/08 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków
Data wprowadzenia informacji 2008-05-30 12:21:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXI/151/08 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
Data wprowadzenia informacji 2008-05-30 12:27:16, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXI/152/08 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków
Data wprowadzenia informacji 2008-05-30 12:28:06, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXI/153/08 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Przasnysz z Miastem Przasnysz oraz z gminami z terenu Powiatu Przasnyskiego w celu przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej projektu p.n. „Szkolenia dla kadr urzędów administracji samorządowej z terenu powiatu przasnyskiego”.
Data wprowadzenia informacji 2008-05-30 12:29:28, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXI/156/08 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie mienia na rzecz Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2008-05-30 12:30:43, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXI/157/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2008-05-30 12:31:50, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji XXI
Data wprowadzenia informacji 2008-07-18 08:57:21, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 . 
wersja do druku