Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2012r. > sesja 21 strona główna 

sesja 21
 
 Uchwała Nr XXI/142/12 z dnia 12 listopada 2012 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 11:35:55, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXI/143/12 z dnia 12 listopada 2012 r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 11:36:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXI/144/12 z dnia 12 listopada 2012 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 11:37:08, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXI/145/12 z dnia 12 listopada 2012 r w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości , rolny i leśny i informacji zawierających dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 11:38:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXI/146/12 z dnia 12 listopada 2012 r w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012-2021.
Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 11:40:24, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 . 
wersja do druku