Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2012r. > sesja 20 strona główna 

sesja 20
 
 Uchwała Nr XX/136/12 z dnia 29 października 2012 r w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 12:03:26 Informację zaktualizowano 2012-10-31 12:04:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XX/137/12 z dnia 29 października 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działek gruntów stanowiących mienie komunalne na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 12:04:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XX/138/12 z dnia 29 października 2012 r zmieniająca Uchwałę Nr XV/110/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 12:05:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XX/139/12 z dnia 29 października 2012 r w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012-2021.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 12:07:15, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XX/140/12 z dnia 29 października 2012 r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 12:08:40 Informację zaktualizowano 2012-10-31 12:09:38, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XX/141/12 z dnia 29 października 2012 r w sprawie podziału Gminy Przasnysz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-31 12:11:50, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 . 
wersja do druku