Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2012r. > sesja 16 strona główna 

sesja 16
 
 Uchwała Nr XVI/115/12 z dnia 31 maja 2012 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 08:33:09, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVI/116/12 z dnia 31 maja 2012 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 08:34:59, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVI/117/12 z dnia 31 maja 2012 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 08:41:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVI/118/12 z dnia 31 maja 2012 r w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 08:42:16, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVI/119/12 z dnia 31 maja 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 08:43:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVI/120/12 z dnia 31 maja 2012 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 08:44:27, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVI/121/12 z dnia 31 maja 2012 r w sprawie przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przasnysz w 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 08:45:26, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVI/122/12 z dnia 31 maja 2012 r w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012-2021.
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 08:46:49, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVI/123/12 z dnia 31 maja 2012 r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 08:48:59, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 . 
wersja do druku