Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2012r. > sesja 22 strona główna 

sesja 22
 
 Uchwała Nr XXII/148/12 z dnia 29 grudnia 2012 r w sprawie podziału Gminy Przasnysz na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 08:34:06, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXII/149/12 z dnia 29 grudnia 2012 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 08:34:49, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXII/150/12 z dnia 29 grudnia 2012 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 08:35:43, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXII/151/12 z dnia 29 grudnia 2012 r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 08:36:25, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXII/153/12 z dnia 29 grudnia 2012 r zmieniająca uchwałę Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 08:37:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXII/154/12 z dnia 29 grudnia 2012 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemó Alkoholowych na rok 2013.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 08:39:49, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXII/155/12 z dnia 29 grudnia 2012 r w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny i informacji zawierających dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 08:42:37, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXII/156/12 z dnia 29 grudnia 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 08:44:42, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXII/157/12 z dnia 29 grudnia 2012 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 08:47:15, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXII/158/12 z dnia 29 grudnia 2012 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012-2021.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 08:49:07 Informację zaktualizowano 2013-01-04 08:54:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXII/159/12 z dnia 29 grudnia 2012 r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 08:51:53 Informację zaktualizowano 2013-01-04 08:55:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXII/160/12 z dnia 29 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2013-2021.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 08:53:27 Informację zaktualizowano 2013-01-04 08:56:56, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXII/161/12 z dnia 29 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2013.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-04 09:06:41, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 . 
wersja do druku