Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
- sesja 15
- sesja 16
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2012r. > sesja 15 strona główna 

sesja 15
 
 Uchwała Nr XV/102/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 09:00:23, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XV/103/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 09:21:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XV/104/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz część wsi Bartniki
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 09:23:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XV/105/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie przekazania do realizacji zadania dotyczacego prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 09:26:07 Informację zaktualizowano 2012-04-19 11:48:48, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XV/106/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie zatwierdzenia projektu "Nie wygladaj jak wykluczony" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 09:29:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XV/107/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 09:32:37 Informację zaktualizowano 2012-04-19 11:49:47, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XV/108/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie przyznania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczyceli w 2012 roku oraz określenia trybu i zasad ich przyznawania.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 09:35:47 Informację zaktualizowano 2012-04-19 11:50:45, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XV/109/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki"
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 09:39:02, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XV/110/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską"
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 09:41:47, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XV/111/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012 -2021
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 09:53:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XV/112/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/98/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011r
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 09:54:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XV/113/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie funduszu sołeckiego w gminie Przasnysz na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 09:56:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XV/114/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie rozpatrzenia skargi Starosty Przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego na działalność Wójta Gminy dotyczącą zapewnienia lokali zamiennych dla mieszkańców budynków o nr 81 i 82 w Obrębie
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 11:55:36, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji XV
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 08:50:37, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 15 .  sesja 16 .  sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 . 
wersja do druku