Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 36
- sesja 37
- sesja 38
- sesja 39
- sesja 40
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2005 r. > sesja 38 strona główna 

sesja 38
 
 Protokół z sesji XXXVIII
Data wprowadzenia informacji 2008-03-17 13:55:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXVIII/174/2005 w sprawie zmiany do uchwału budzetowej Nr XXVI\124\2005 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 grudnia 2004 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-03-17 14:22:59 Informację zaktualizowano 2008-03-17 14:24:47, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXVIII/175/2005 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2008-03-17 14:24:29, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXVIII/176/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2008-03-17 14:31:49, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXVIII/177/2005 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2008-03-17 14:33:03, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXVIII/178/2005 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku leśnego
Data wprowadzenia informacji 2008-03-17 14:35:06, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXVIII/179/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
Data wprowadzenia informacji 2008-03-17 14:36:26, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXVIII/180/2005 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego uzytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
Data wprowadzenia informacji 2008-03-17 14:38:28, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXVIII/181/2005 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny i informacji zawierających dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Data wprowadzenia informacji 2008-03-17 14:41:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXVIII/182/2005 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/153/2005 Rady Gminy Przasnysz z dnia 22 kwietnia 2005 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-03-17 14:53:37, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXVIII/183/2005 w sprawie wyrazenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej na rzecz Telekomunikacji części lokalu użytkowego stanowiacego mienie komunalne
Data wprowadzenia informacji 2008-03-17 15:12:13, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXVIII/184/2005 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierzawienie w drodze bezprzetargowej na rzecz Telekomunikacji części działek gruntu stanowiących mienie komunalne
Data wprowadzenia informacji 2008-03-17 15:14:44, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 . 
wersja do druku