Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 36
- sesja 37
- sesja 38
- sesja 39
- sesja 40
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2005 r. > sesja 31 strona główna 

sesja 31
 
 Uchwała XXXI/151/2005 ws. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu
Data wprowadzenia informacji 2005-04-30 10:20:57 Informację zaktualizowano 2005-04-30 10:22:39, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Załączniki 1-6 do Uchwały XXXI/151/2005
Data wprowadzenia informacji 2005-05-05 09:15:00, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XXXI/152/2005 ws. zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVI/124/04 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 grudnia 2004 roku
Data wprowadzenia informacji 2005-04-30 10:21:14 Informację zaktualizowano 2005-04-30 10:23:29, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XXXI/153/2005 ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej
Data wprowadzenia informacji 2005-04-30 10:21:25 Informację zaktualizowano 2005-04-30 10:23:47, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XXXI/154/2005 ws. wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowych nazw miejscowości
Data wprowadzenia informacji 2005-04-30 10:21:36 Informację zaktualizowano 2005-04-30 10:24:51, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XXXI/155/2005 ws. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Data wprowadzenia informacji 2005-04-30 10:21:52 Informację zaktualizowano 2005-04-30 10:25:09, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XXXI/156/2005 ws. likwidacji Szkoły Podstawowej w Golanach
Data wprowadzenia informacji 2005-04-30 10:22:03 Informację zaktualizowano 2005-04-30 10:25:30, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Protokół z sesji XXXI
Data wprowadzenia informacji 2008-03-17 13:28:29, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 . 
wersja do druku