Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 36
- sesja 37
- sesja 38
- sesja 39
- sesja 40
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2005 r. > sesja 29 strona główna 

sesja 29
 
 protokół z sesji XXIX z dn. 24.02.2005
Data wprowadzenia informacji 2005-04-19 10:02:04, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XXIX/139/2005 ws. zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVI/124/04 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 grudnia 2004 roku
Data wprowadzenia informacji 2005-03-22 11:45:08 Informację zaktualizowano 2005-03-22 14:22:16, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XXIX/140/2005 ws. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2005-03-22 11:45:25 Informację zaktualizowano 2005-03-22 14:22:51, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XXIX/141/2005 ws. zamiaru likwidacji szkoły Podstawowej w Golanach
Data wprowadzenia informacji 2005-03-22 11:45:42 Informację zaktualizowano 2005-03-22 14:23:37, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XXIX/142/2005 ws. darowizny na cele publiczne nieruchomości gruntowych.
Data wprowadzenia informacji 2005-03-22 11:45:54 Informację zaktualizowano 2005-03-22 14:24:13, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XXIX/143/2005 ws. przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2005-03-22 11:46:07 Informację zaktualizowano 2005-03-22 14:24:46, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Załączniki do Uchwała XXIX/143/2005 - 29 map spakowanych w formacie .ZIP (2.3MB)
Data wprowadzenia informacji 2005-03-22 15:39:03 Informację zaktualizowano 2005-03-22 15:59:45, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XXIX/144/2005 ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej.
Data wprowadzenia informacji 2005-03-22 11:46:37 Informację zaktualizowano 2005-03-22 14:25:13, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XXIX/145/2005 ws. upoważnienia Wójta do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji nabycia własności gruntów zajętych pod drogi gminne.
Data wprowadzenia informacji 2005-03-22 11:50:51 Informację zaktualizowano 2005-03-22 14:25:50, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej

Zobacz:
 sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 . 
wersja do druku