Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 36
- sesja 37
- sesja 38
- sesja 39
- sesja 40
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2005 r. > sesja 39 strona główna 

sesja 39
 
 Protokół z sesji XXXIX
Data wprowadzenia informacji 2008-03-17 13:56:05, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/185/2005 w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-03-17 15:19:05, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/186/2005 w sprawie zmiany do uchwału budzetowej Nr XXVI\124\2005 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 grudnia 2004 roku
Data wprowadzenia informacji 2008-03-17 15:19:59, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/187/2005 w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu z Banku Spółdzielczego w Przasnyszu i zabezpieczeń kredytu
Data wprowadzenia informacji 2008-03-17 15:21:57, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/188/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
Data wprowadzenia informacji 2008-03-17 15:25:42, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/189/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny i informacji zawierających dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i lesnego
Data wprowadzenia informacji 2008-03-17 15:29:48, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/190/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2008-03-17 15:34:05, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/191/2005 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy
Data wprowadzenia informacji 2008-03-17 15:37:50, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/192/2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-03-17 15:39:32, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 . 
wersja do druku