Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
- sesja 17
- sesja 18
- sesja 19
- sesja 20
- sesja 21
- sesja 22
- sesja 23
- sesja 24
- sesja 25
- sesja 26
- sesja 27
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2004 r. > sesja 19 strona główna 

sesja 19
 
 Protokół Nr XIX z dnia 07 kwietnia 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-08-17 15:14:05 Informację zaktualizowano 2004-10-07 10:43:26, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XIX/95/2004 ws. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:05:45 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:22:12, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XIX/96/2004 ws. zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji wieloletniej.
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:06:10 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:23:36, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XIX/97/2004 ws. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i zabezpieczeń spłat pożyczki.
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:06:21 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:24:32, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XIX/98/2004 ws. zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i zabezpieczeń spłat pożyczki.
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:07:10 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:26:05, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XIX/99/2004 ws. zmiany do uchwały budżetowej Nr XVII/86/2004 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 stycznia 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:15:45 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:26:55, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uzasadnienie do uchwały XIX/99/2004
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:17:26 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:27:41, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Załączniki 1-3 do Uchwały XIX/99/2004
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:18:53 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:29:17, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Załącznik 4 do Uchwały XIX/99/2004
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:19:11 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:29:07, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Załącznik 5 cz.1 do Uchwały XIX/99/2004
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:19:30 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:29:58, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Załącznik 5 cz.2 do Uchwały XIX/99/2004
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:19:41 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:30:29, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Załącznik 6 do Uchwały XIX/99/2004
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:20:26 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:31:03, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XIX/100/2004 ws. oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:20:44 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:31:34, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XIX/101/2004 ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnych
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:21:04 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:31:57, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej

Zobacz:
 sesja 17 .  sesja 18 .  sesja 19 .  sesja 20 .  sesja 21 .  sesja 22 .  sesja 23 .  sesja 24 .  sesja 25 .  sesja 26 .  sesja 27 . 
wersja do druku