Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
° aktualne
° wyniki zapytań
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zapytania ofertowe > aktualne strona główna 

aktualne
 
 Materiały do zapytania ofertowego na opracowanie operatów szacunkowych w celu wydawania decyzji naliczającej opłaty planistyczne na zbyte działki położone na terenie Gminy Przasnysz, które uzyskały zmianę przeznaczenia pod inne cele niż rolnicze i leśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Data wprowadzenia informacji 2012-12-28 13:06:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na opracowanie operatów szacunkowych w celu wydawania decyzji naliczającej opłaty planistyczne na zbyte działki położone na terenie Gminy Przasnysz, które uzyskały zmianę przeznaczenia pod inne cele niż rolnicze i leśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Data wprowadzenia informacji 2012-12-28 13:04:30 Informację zaktualizowano 2012-12-28 13:04:57, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy usługi w zakresie dostawy i wymiany złoża filtracyjnego, głowicy filtracyjnej oraz dysz filtracyjnych w filtrze ciśnieniowym w istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Helenowie Nowym, gmina Przasnysz.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-15 15:10:16 Informację zaktualizowano 2012-10-15 15:11:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na "Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół w Nowej Krępie i/lub placu po byłym punkcie skupu mleka w Karwaczu”.
Data wprowadzenia informacji 2012-09-13 14:49:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie cenowe na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogate”
Data wprowadzenia informacji 2012-08-29 10:19:56 Informację zaktualizowano 2012-08-29 10:21:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie cenowe na przeprowadzenie – cyklu trzech 32 godzinnych szkoleń dla 2 grup po 10 osób-uczestników projektu pn. „Centrum produktu tradycyjnego i regionalnego w Mchowie” w terminie wrzesień-grudzień 2012r.
Data wprowadzenia informacji 2012-08-22 14:38:38, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie cenowe na dostawę i montaż zabawek na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Obrębie, montaż w gruncie.
Data wprowadzenia informacji 2012-07-31 12:04:49 Informację zaktualizowano 2012-07-31 12:05:37, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na usuwanie zakrzaczeń rowów przy drogach gminnych we wskazanych przez Zamawiającego miejscach.
Data wprowadzenia informacji 2012-06-11 15:22:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Materiały do zapytania ofertowego na opracowanie operatów szacunkowych wyceny działek
Data wprowadzenia informacji 2012-04-27 15:36:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na opracowanie operatów szacunkowych wyceny działek
Data wprowadzenia informacji 2012-04-27 15:36:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na remont cząstkowy nawierzchni wykonanych metodą potrójnego powierzchniowego utrwalania emulsją asfaltową
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 15:20:09, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na wymianę przepustów drogowych (usunięcie starych przepustów i wbudowanie nowych wraz z odtworzeniem nawierzchni – materiał Wykonawcy – przepusty PCV ) o średnicach fi 40, fi 60 i fi 80 we wskazanych przez Zamawiającego miejscach.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 12:07:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Materiały do zapytania ofertowego na Usługi szkolenia zawodowego
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 09:21:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na Usługi szkolenia zawodowego
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 09:17:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Materiały do zapytania ofertowego na opracowanie operatów szacunkowych wyceny działek
Data wprowadzenia informacji 2012-03-20 10:23:17, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na opracowanie operatów szacunkowych wyceny działek
Data wprowadzenia informacji 2012-03-20 09:55:21 Informację zaktualizowano 2012-03-20 09:58:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na równaniu dróg gminnych równiarką na wskazanych przez Zamawiającego drogach.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-20 09:53:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu komputerowego dla Seniora i Seniorki
Data wprowadzenia informacji 2012-03-14 15:15:30 Informację zaktualizowano 2012-03-16 09:19:57, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie – warsztatów kulinarnych „Potrawy mojej babci i dziadka”.
Data wprowadzenia informacji 2012-03-13 13:43:57 Informację zaktualizowano 2012-03-14 15:14:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Materiały do zapytania ofertowego na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Obrębie.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-05 11:28:43, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Obrębie.
Data wprowadzenia informacji 2011-09-05 11:25:49, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Materiały do zapytania ofertowego na dostawę zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych firmy „Holmatro” dla OSP Mchowo
Data wprowadzenia informacji 2011-08-22 14:55:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych firmy „Holmatro” dla OSP Mchowo
Data wprowadzenia informacji 2011-08-22 14:54:43, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Materiały do zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji technicznej zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu: oświetlenie uliczne na odcinku A-B jak oznaczono na załączniku graficznym, w miejscowości Wielodróż gm. Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2011-07-29 13:30:24 Informację zaktualizowano 2011-08-02 10:32:07, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu: oświetlenie uliczne na odcinku A-B jak oznaczono na załączniku graficznym, w miejscowości Wielodróż gm. Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2011-07-29 13:28:59, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Materiały do zapytania ofertowego na wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. „E-gmina Przasnysz – szansą na nowoczesność” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013”.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-14 14:42:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na wykonania materiałów promocyjnych dla projektu pn. „E-gmina Przasnysz – szansą na nowoczesność” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013”.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-14 14:41:16, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Materiały do zapytania ofertowego na usunięcie zakrzaczenia przy drodze gminnej o nr ew. 21 w miejscowości Dębiny wraz z uprzątnięciem terenu na powierzchni ok. 0,40 ha.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-27 15:45:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na usunięcie zakrzaczenia przy drodze gminnej o nr ew. 21 w miejscowości Dębiny wraz z uprzątnięciem terenu na powierzchni ok. 0,40 ha.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-27 15:42:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi w zakresie wymiany złóż filtracyjnych i systemów dystrybucyjnych oraz naprawy głowic filtracyjnych w Stacji Uzdatniania Wody w Mchowie, gmina Przasnysz.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-20 15:12:48, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Materiały do zapytania ofertowego na zakup żwiru z dowozem na drogę do miejscowości Emowo, Góry Karwacki, Grabowo, Klewki, Mchówko oraz zakup tłucznia z dowozem na drogę do miejscowości Leszno, Szla
Data wprowadzenia informacji 2011-05-05 15:12:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na zakup żwiru z dowozem na drogę do miejscowości Emowo, Góry Karwacki, Grabowo, Klewki, Mchówko oraz zakup tłucznia z dowozem na drogę do miejscowości Leszno, Szla
Data wprowadzenia informacji 2011-05-05 15:11:54, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe dot. wyboru wykonawcy usługi w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-21 15:59:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Materiały do zapytania ofertowego na wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego” .
Data wprowadzenia informacji 2011-01-17 15:21:45, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego” .
Data wprowadzenia informacji 2011-01-17 15:16:49 Informację zaktualizowano 2011-01-17 15:22:10, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Materiały do zapytania ofertowego na opracowanie operatów szacunkowych wyceny działek
Data wprowadzenia informacji 2011-01-07 14:55:03, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na opracowanie operatów szacunkowych wyceny działek
Data wprowadzenia informacji 2011-01-07 14:54:39 Informację zaktualizowano 2011-01-07 14:55:43, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Materiały do zapytania ofertowego na wykonanie 1 sztuki tablicy informacyjnej wraz z montażem dla projektu Nr RPMA.02.02.00-14-024/08-00 pn. „E-gmina Przasnysz – szansą na nowoczesność”.
Data wprowadzenia informacji 2010-08-16 14:22:38, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na na wykonanie 1 sztuki tablicy informacyjnej wraz z montażem dla projektu Nr RPMA.02.02.00-14-024/08-00 pn. „E-gmina Przasnysz – szansą na nowoczesność”.
Data wprowadzenia informacji 2010-08-16 14:18:53 Informację zaktualizowano 2010-08-16 14:21:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Materiały do zapytania ofertowego na opracowanie operatów szacunkowych wyceny działek
Data wprowadzenia informacji 2010-05-19 15:35:42, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na opracowanie operatów szacunkowych wyceny działek
Data wprowadzenia informacji 2010-05-19 15:34:45, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Materiały do zapytania ofertowego na opracowanie operatów szacunkowych wyceny działek
Data wprowadzenia informacji 2010-02-05 12:08:09, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na opracowanie operatów szacunkowych wyceny działek
Data wprowadzenia informacji 2010-02-05 12:05:42, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Zapytanie ofertowe - "Zimowe utrzymanie dróg w gminie Przasnysz w sezonie zimowym 2010 r."
Data wprowadzenia informacji 2009-12-22 13:53:28, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na zimowe utrzymanie dróg w gminie Przasnysz w sezonie zimowym 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-22 13:52:56, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na dostarczenie bułki/rogal/pączka/batona oraz napoju na zajęcia dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Mam szansę odnieść sukces!” dla szkół: Podstawowa i Gimnazjum w Bogatem, Podstawowa i Gimnazjum w Lesznie, Podstawowa i Gimnazjum w Nowej Krępie, Podstawowa w Mchowie oraz Podstawowa w Obrębie.
Data wprowadzenia informacji 2009-10-02 08:45:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na prowadzenie zadań na stanowisku Księgowej Projektu pt. „Mam szansę odnieść sukces!”.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 20:08:02, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na prowadzenie zadań na stanowisku Specjalisty ds. Promocji Projektu pt. „Mam szansę odnieść sukces!”.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 20:06:26, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Zapytanie ofertowe na prowadzenie zadań na stanowisku Asystenta Koordynatora Projektu pt. „Mam szansę odnieść sukces!”.
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 20:04:15, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Obrębie
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 13:57:27, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Mchowie
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 13:56:44 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:06:24, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Lesznie
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 13:56:21 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:06:10, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć w Gimnazjum w Lesznie
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 13:54:57 Informację zaktualizowano 2009-09-29 14:05:55, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Nowej Krępie
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 13:52:49, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć w Gimnazjum w Nowej Krępie
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 13:51:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Bogatem
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 13:50:58, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć w Gimnazjum w Bogatem
Data wprowadzenia informacji 2009-09-29 13:46:02, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe - "Zimowe utrzymanie dróg w gminie Przasnysz w sezonie zimowym 2009 r."
Data wprowadzenia informacji 2008-12-19 14:26:27 Informację zaktualizowano 2008-12-19 14:28:27, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na zimowe utrzymanie dróg w gminie Przasnysz w sezonie zimowym 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2008-12-19 14:26:02 Informację zaktualizowano 2008-12-19 14:28:13, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Zapytanie ofertowe - "Zimowe utrzymanie dróg w gminie Przasnysz"
Data wprowadzenia informacji 2007-12-07 14:19:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na zimowe utrzymanie dróg w gminie Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2007-12-07 14:18:01 Informację zaktualizowano 2007-12-07 14:28:19, wprowadzający: Mariusz Milewski
wersja do druku