Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
- sesja 1
- sesja 2
- sesja 3
- sesja 4
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2002 r. > sesja 4 strona główna 

sesja 4
 
 Protokół z sesji IV
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 16:34:30 Informację zaktualizowano 2003-10-14 10:29:20, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała IV/18/2002 ws. uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:31:29 Informację zaktualizowano 2003-10-14 12:03:46, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała IV/19/2002 ws. zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:30:04 Informację zaktualizowano 2003-10-14 12:01:34, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała IV/20/2002 ws. zasad i trybu tworzenia środków specjalnych oraz zasad gospodarki finansowej środkami specjalnymi
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:30:42 Informację zaktualizowano 2003-10-14 12:02:17, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała IV/21/2002 ws. określenia szczegółowych zasad odpłatności za usługi opiekuńcze
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:30:58 Informację zaktualizowano 2003-10-14 12:03:32, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała IV/22/2002 ws. określenia szczegółowych zasad przyznawania oraz zwrotu udzielonych świadczeń z zakresu zadań własnych gminy
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:31:18 Informację zaktualizowano 2003-10-14 12:05:45, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała IV/23/2002 ws. akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:31:38 Informację zaktualizowano 2003-10-14 12:06:38, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej

Zobacz:
 sesja 1 .  sesja 2 .  sesja 3 .  sesja 4 . 
wersja do druku