Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Pomoc publiczna strona główna 

Pomoc publiczna
 
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ROK 2008
                                    
Umorzenia:

Lp.

Nazwisko i imię lub nazwa (firma)

Wysokość umorzonych kwot

Przyczyna umorzenia

1

Gołębiowski  Jerzy

550,00

Upadki w inwentarzu żywym

2

Pstrągowski  Mieczysław

550,00

Choroba podatnika

3

Olszak Tomasz

818,00

Straty na działce na której została wybudowana przepompownia ścieków oraz przyłącze energetyczne do użytkowania mieszkańców wsi

4

Czaplicki Krzysztof

1.888,00

Podatnik nieodpłatnie przekazał część gruntu na poszerzenie drogi gminnej

5

Kuligowska Teresa

675,00

Choroba bydła

6

Koczkodon Stanisław

743,36

Trudna sytuacja finansowa, choroba córki podatnika

7

Grabowski  Konrad

1.206,00

Straty spowodowane pożarem

8

Goździewski Paweł

1.407,00

Trudna sytuacja finansowa

9

Jabłoński Mieczysław

845,00

Podatnik uległ wypadkowi

10

Jaroszewski Roman

809,00

Choroba podatnika

11

Waleszczak Marek

537,00

Trudna sytuacja finansowa spowodowana chorobą syna

12

Godzieba Dariusz

508,00

Trudna sytuacja finansowa

Odroczenia:

Lp.

Nazwisko i imię lub nazwa (firma)

Wysokość odroczonych kwot

Przyczyna odroczenia

1

Wacławski Daniel

1.116,00

Trudna sytuacja finansowa

2

Gołębiowski Jerzy

939,00

Trudna sytuacja finansowa

3

Czaplicki Adam

1.473,00

Trudna sytuacja finansowa

4

Sosnowski Krzysztof

2.650,00

Trudna sytuacja finansowa

 WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ROKU 2008

Odroczenia:

Lp.

Nazwisko i imię lub nazwa (firma)

Wysokość odroczenia

Przyczyna odroczenia

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych

47.305,00

Zła kondycja finansowa

2

Kamińska Danuta

11.910,00

Osłabiona płynność finansowa

 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-05-08 14:06:09 Informację zaktualizowano 2009-05-08 14:11:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ,KTÓRYM  W  ZAKRESIE  PODATKÓW  LUB  OPŁAT  UDZIELONO  ULG, ODROCZEŃ,  UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ROK 2007


 

Wykaz  osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2007

 

 

Umorzenia:

 

Lp.

Nazwisko i imię lub nazwa (firma)

Wysokość umorzenia

Przyczyna umorzenia

1

Głodkowski  Piotr

 

3.398,00

Zdarzenie losowe

2

Jazowski  Robert

3.290,00

Trudna sytuacja finansowa ze względu na zatrzymanie dwóch samochodów przez Litewski Urząd Celny

 

 

Odroczenia:

 

Lp.

Nazwisko i imię lub nazwa (firma)

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych

2

Kamińska Danuta

 
Data wprowadzenia informacji 2008-05-28 12:57:59 Informację zaktualizowano 2008-05-28 12:59:50, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ, KTÓRYM  W  ZAKRESIE  PODATKÓW  LUB  OPŁAT  UDZIELONO  ULG, ODROCZEŃ,  UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ROK 2006

 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ROKU 2006

 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-05-05 13:24:49 Informację zaktualizowano 2008-05-28 13:05:05, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

Wykaz  osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2005

 

 

 

   Lp.

 

                 Nazwisko i imię

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Przasnyszu

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe Sp. z o.o w Przasnyszu

POLINDUS Sp. z o.o. Gąsewo

Karwacki Tadeusz

Kulpanowski Roman

Kobyliński Zbigniew

Grabowski Mariusz

Małowidzki Jan

Michalski Adam

Koczkodon Sławomir

Jakóbowski Jacek

Choszczewska Helena

Kamińska Danuta

 
Data wprowadzenia informacji 2006-06-02 09:03:41 Informację zaktualizowano 2006-06-02 09:22:54, wprowadzający: Bożena Rudzińska
wersja do druku