bip.przasnysz.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przasnysz www.przasnysz.pl
Uchwały > sesja 19 strona główna 

sesja 19
 
 Protokół Nr XIX z dnia 07 kwietnia 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2004-08-17 15:14:05 Informację zaktualizowano 2004-10-07 10:43:26, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XIX/95/2004 ws. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:05:45 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:22:12, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XIX/96/2004 ws. zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji wieloletniej.
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:06:10 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:23:36, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XIX/97/2004 ws. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i zabezpieczeń spłat pożyczki.
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:06:21 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:24:32, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XIX/98/2004 ws. zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i zabezpieczeń spłat pożyczki.
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:07:10 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:26:05, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XIX/99/2004 ws. zmiany do uchwały budżetowej Nr XVII/86/2004 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 stycznia 2004 rok
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:15:45 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:26:55, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uzasadnienie do uchwały XIX/99/2004
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:17:26 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:27:41, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Załączniki 1-3 do Uchwały XIX/99/2004
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:18:53 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:29:17, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Załącznik 4 do Uchwały XIX/99/2004
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:19:11 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:29:07, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Załącznik 5 cz.1 do Uchwały XIX/99/2004
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:19:30 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:29:58, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Załącznik 5 cz.2 do Uchwały XIX/99/2004
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:19:41 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:30:29, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Załącznik 6 do Uchwały XIX/99/2004
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:20:26 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:31:03, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XIX/100/2004 ws. oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:20:44 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:31:34, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej
 
 Uchwała XIX/101/2004 ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnych
Data wprowadzenia informacji 2004-11-16 12:21:04 Informację zaktualizowano 2004-11-16 12:31:57, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Bożeny Rudzińskiej

Zobacz:
   2002 r.
   2003 r.
   2004 r.
   2005 r.
   2006 r.
   2007 r.
   2008 r.
   2009 r.
   2010 r.
   2011 r.
   2012r.
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przasnysz.pl