bip.przasnysz.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przasnysz www.przasnysz.pl
Uchwały > sesja 15 strona główna 

sesja 15
 
 Uchwała Nr XV/102/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 09:00:23, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XV/103/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 09:21:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XV/104/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz część wsi Bartniki
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 09:23:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XV/105/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie przekazania do realizacji zadania dotyczacego prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 09:26:07 Informację zaktualizowano 2012-04-19 11:48:48, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XV/106/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie zatwierdzenia projektu "Nie wygladaj jak wykluczony" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 09:29:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XV/107/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 09:32:37 Informację zaktualizowano 2012-04-19 11:49:47, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XV/108/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie przyznania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczyceli w 2012 roku oraz określenia trybu i zasad ich przyznawania.
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 09:35:47 Informację zaktualizowano 2012-04-19 11:50:45, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XV/109/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki"
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 09:39:02, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XV/110/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską"
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 09:41:47, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XV/111/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012 -2021
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 09:53:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XV/112/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/98/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011r
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 09:54:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XV/113/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie funduszu sołeckiego w gminie Przasnysz na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 09:56:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XV/114/12 z dnia 21 marca 2012 r w sprawie rozpatrzenia skargi Starosty Przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego na działalność Wójta Gminy dotyczącą zapewnienia lokali zamiennych dla mieszkańców budynków o nr 81 i 82 w Obrębie
Data wprowadzenia informacji 2012-04-19 11:55:36, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji XV
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 08:50:37, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
   2002 r.
   2003 r.
   2004 r.
   2005 r.
   2006 r.
   2007 r.
   2008 r.
   2009 r.
   2010 r.
   2011 r.
   2012r.
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przasnysz.pl