bip.przasnysz.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przasnysz www.przasnysz.pl
Uchwały > sesja 39 strona główna 

sesja 39
 
 Uchwała Nr XXXIX/316/09 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 09:50:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/317/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku,
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 09:51:57, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/318/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 09:52:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/319/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 09:54:11, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/320/09 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości gruntowych
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 09:55:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/321/09 w sprawie przystąpienia Gminy Przasnysz do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 pn:1/ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2/„ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 09:55:54, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/322/09 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Przasnyskim.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 09:56:57, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/323/09 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt.” Jestem na początku drogi - wyższe kwalifikacje szansą na znalezienie pracy” Nr POKL.06.03.00-14-062/09 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 „ Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 09:58:11, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/324/09 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 10:00:27, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXXIX/325/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Data wprowadzenia informacji 2009-12-07 10:01:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji XXXIX
Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 15:08:53, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
   2002 r.
   2003 r.
   2004 r.
   2005 r.
   2006 r.
   2007 r.
   2008 r.
   2009 r.
   2010 r.
   2011 r.
   2012r.
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przasnysz.pl