bip.przasnysz.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przasnysz www.przasnysz.pl
Uchwały > sesja 13 strona główna 

sesja 13
 
 Uchwała Nr XIII/86/11 z dnia 14 listopada 2011 r w sprawie przyjęcia „ Programu Współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:29:49, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIII/87/11 z dnia 14 listopada 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Przasnysz w sprawie dofinansowania przez Gminę Przasnysz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci organizowanego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Przasnysz dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz,
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:30:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIII/88/11 z dnia 14 listopada 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:31:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIII/89/11 z dnia 14 listopada 2011 r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:32:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIII/90/11 z dnia 14 listopada 2011 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:32:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIII/91/11 z dnia 14 listopada 2011 r zmieniająca uchwałę Nr III/13/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Gminnej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:46:56, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIII/92/11 z dnia 14 listopada 2011 r zmieniająca uchwałę Nr III/13/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr III/14/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Gminnej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:47:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIII/93/11 z dnia 14 listopada 2011 r w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2011 -2021.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:49:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XIII/94/11 z dnia 14 listopada 2011 r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:50:32, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji XIII
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 09:34:20, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
   2002 r.
   2003 r.
   2004 r.
   2005 r.
   2006 r.
   2007 r.
   2008 r.
   2009 r.
   2010 r.
   2011 r.
   2012r.
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przasnysz.pl