bip.przasnysz.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przasnysz www.przasnysz.pl
Uchwały > sesja 51 strona główna 

sesja 51
 
 Uchwała Nr LI/243/06 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXIX/185/2005 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 grudnia 2005 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-12-04 13:32:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LI/244/06 w sprawie zmiany w statucie Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Przasnyszu
Data wprowadzenia informacji 2007-12-04 13:34:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LI/245/06 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Przasnysz Nr XXIX/143/05 z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie przystąpienia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2007-12-04 13:37:45, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LI/246/06 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
Data wprowadzenia informacji 2007-12-04 13:38:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LI/247/06 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-12-04 13:39:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LI/248/06 w sprawie przyjęcia Programu „Bezpieczny Powiat Przasnyski na lata 2006 – 2010”.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-04 13:40:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr LI/249/06 w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego
Data wprowadzenia informacji 2007-12-04 13:41:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji LI
Data wprowadzenia informacji 2007-12-04 13:41:52, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
   2002 r.
   2003 r.
   2004 r.
   2005 r.
   2006 r.
   2007 r.
   2008 r.
   2009 r.
   2010 r.
   2011 r.
   2012r.
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przasnysz.pl