bip.przasnysz.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przasnysz www.przasnysz.pl
Uchwały > sesja 4 strona główna 

sesja 4
 
 Uchwała Nr IV/24/11 z dnia 28 stycznia 2011r zmieniająca uchwałę Nr III/20/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2011-2021.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 14:17:24, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr IV/25/11 z dnia 28 stycznia 2011r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 14:19:28, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr IV/26/11 z dnia 28 stycznia 2011r w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przasnysz na lata 2011-2014.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 14:20:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr IV/27/11 z dnia 28 stycznia 2011r w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet VII promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 14:21:05, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji IV
Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 14:22:17, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
   2002 r.
   2003 r.
   2004 r.
   2005 r.
   2006 r.
   2007 r.
   2008 r.
   2009 r.
   2010 r.
   2011 r.
   2012r.
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przasnysz.pl