bip.przasnysz.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przasnysz www.przasnysz.pl
Uchwały > sesja 5 strona główna 

sesja 5
 
 Uchwała Nr V/28/11 z dnia 11 lutego 2011r w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich
Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 14:27:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr V/29/11 z dnia 11 lutego 2011 r w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 14:28:48, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr V/30/11 z dnia 11 lutego 2011 r w sprawie miany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz dnia 29 grudnia 2010roku.
Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 14:30:14, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji V
Data wprowadzenia informacji 2011-04-11 14:30:47 Informację zaktualizowano 2011-04-11 14:31:42, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
   2002 r.
   2003 r.
   2004 r.
   2005 r.
   2006 r.
   2007 r.
   2008 r.
   2009 r.
   2010 r.
   2011 r.
   2012r.
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przasnysz.pl