bip.przasnysz.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przasnysz www.przasnysz.pl
Uchwały > sesja 8 strona główna 

sesja 8
 
 Protokół z sesji VIII
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 16:36:31 Informację zaktualizowano 2003-10-14 10:51:29, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała VIII/41/2003 ws. sprawie zmiany do uchwały budżetowej NR IV/18/2002 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 grudnia 2002 roku
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:34:57 Informację zaktualizowano 2003-08-13 14:55:27, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały VIII/41/2003 - Zmiany w budżecie gminy na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:35:03 Informację zaktualizowano 2003-08-13 15:07:52, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały VIII/41/2003 - Zmiany w budżecie gminy na 2003 rok - z rozdysponowania wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:35:09 Informację zaktualizowano 2003-08-13 15:08:36, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały VIII/41/2003 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:35:20 Informację zaktualizowano 2003-08-13 15:09:21, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały VIII/41/2003 - Zmiany w Planie Finansowym na 2003 r
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:35:27 Informację zaktualizowano 2003-08-13 15:09:43, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 5 do Uchwały VIII/41/2003 - PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2003 R. I LATA NASTĘPNE /po zmianach/
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:35:37 Informację zaktualizowano 2003-08-13 15:10:07, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 6 do Uchwały VIII/41/2003 - Zmiany w planie inwestycyjnym na 2003 r.
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:35:43 Informację zaktualizowano 2003-08-13 15:10:29, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 7 do Uchwały VIII/41/2003 - Zmiany w Planie Finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:35:49 Informację zaktualizowano 2003-08-13 15:10:53, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Załącznik Nr 8 do Uchwały VIII/41/2003 - Zmiany na 2003 rok – DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY
Data wprowadzenia informacji 2003-08-13 14:35:54 Informację zaktualizowano 2003-08-13 15:11:16, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała VIII/41/2003 ws. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:54:11 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:48:42, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała VIII/42/2003 ws. nadania imienia Szkole Podstawowej w Mchowie
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:54:36 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:49:09, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała VIII/43/2003 ws. podziału sołectwa Sątrzaska
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:54:53 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:49:31, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała VIII/44/2003 ws. zmian w Statucie Sołectwa Sątrzaska
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:55:07 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:49:51, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała VIII/45/2003 ws. przyjęcia Statutu Sołectwa Dębiny
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:55:23 Informację zaktualizowano 2003-10-14 11:50:12, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej

Zobacz:
   2002 r.
   2003 r.
   2004 r.
   2005 r.
   2006 r.
   2007 r.
   2008 r.
   2009 r.
   2010 r.
   2011 r.
   2012r.
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przasnysz.pl