bip.przasnysz.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przasnysz www.przasnysz.pl
Uchwały > sesja 9 strona główna 

sesja 9
 
 Uchwała Nr IX/58/2007 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu
Data wprowadzenia informacji 2007-05-18 13:26:26 Informację zaktualizowano 2007-11-21 12:18:24, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr IX/59/2007 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr IV/17/2006 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-05-18 13:27:33 Informację zaktualizowano 2007-11-21 12:18:32, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr IX/60/2007 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i zabezpieczeń spłat pożyczki
Data wprowadzenia informacji 2007-05-18 13:28:21 Informację zaktualizowano 2007-11-21 12:18:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr IX/61/2007 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej
Data wprowadzenia informacji 2007-05-18 13:29:06 Informację zaktualizowano 2007-11-21 12:18:48, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr IX/62/2007 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub najem nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-05-18 13:29:51 Informację zaktualizowano 2007-11-21 12:19:05, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji IX
Data wprowadzenia informacji 2007-11-21 12:18:12, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
   2002 r.
   2003 r.
   2004 r.
   2005 r.
   2006 r.
   2007 r.
   2008 r.
   2009 r.
   2010 r.
   2011 r.
   2012r.
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przasnysz.pl