bip.przasnysz.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przasnysz www.przasnysz.pl
Uchwały > sesja 23 strona główna 

sesja 23
 
 Uchwała Nr XXIII/201/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Data wprowadzenia informacji 2008-08-05 14:53:24, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXIII/202/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz, części wsi Leszno.
Data wprowadzenia informacji 2008-08-05 14:54:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXIII/203/08 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Data wprowadzenia informacji 2008-08-05 14:55:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Sprawozdanie za I półrocze 2008 r. z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałanie Narkomanii na lata 2008 - 2010
Data wprowadzenia informacji 2008-08-05 14:56:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji XXIII
Data wprowadzenia informacji 2008-10-02 14:44:09, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
   2002 r.
   2003 r.
   2004 r.
   2005 r.
   2006 r.
   2007 r.
   2008 r.
   2009 r.
   2010 r.
   2011 r.
   2012r.
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przasnysz.pl