bip.przasnysz.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przasnysz www.przasnysz.pl
Uchwały > sesja 46 strona główna 

sesja 46
 
 Uchwała Nr XLVI/218/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 12:42:18, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 12:47:34, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLVI/219/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 12:57:44, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLVI/220/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Urzędu Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 12:58:37, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLVI/221/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Dobrzankowie
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 13:03:45, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLVI/222/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie dostosowania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu do przepisów ustawy o finansach publicznych
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 13:04:32, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLVI/223/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie dostosowania statutu Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Przasnyszu do przepisów ustawy o finansach publicznych
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 13:05:39, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLVI/224/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Przasnysz, a Miastem Przasnysz w zakresie refundowania przez Gminę na rzecz Miasta kosztów dotacji ponoszonych przez Miasto na utrzymanie dzieci będących mieszkańcami gminy, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 13:07:40, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLVI/225/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXIX/185/2005 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 grudnia 2005 roku
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 13:08:54 Informację zaktualizowano 2006-07-13 13:09:46, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLVI/226/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z tytułu podpisania umów na wykonanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz, projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 13:11:28, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Uchwała Nr XLVI/227/06 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przasnysz za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Dobrzankowie
Data wprowadzenia informacji 2006-07-13 13:12:30, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 
 Protokół z sesji XLVI
Data wprowadzenia informacji 2007-12-04 12:40:04, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
   2002 r.
   2003 r.
   2004 r.
   2005 r.
   2006 r.
   2007 r.
   2008 r.
   2009 r.
   2010 r.
   2011 r.
   2012r.
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przasnysz.pl