bip.przasnysz.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przasnysz www.przasnysz.pl
Uchwały > sesja 3 strona główna 

sesja 3
 
 Protokół z sesji III
Data wprowadzenia informacji 2003-10-10 16:34:00, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała III/8/2002 ws. ustalenia wynagrodzenia Wójta
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:22:47 Informację zaktualizowano 2003-10-14 12:07:38, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała III/9/2002 ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:23:00 Informację zaktualizowano 2003-10-14 12:08:23, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała III/10/2002 ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:24:35 Informację zaktualizowano 2003-10-14 12:09:16, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała III/11/2002 ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:26:15 Informację zaktualizowano 2003-10-14 12:10:02, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała III/12/2002 ws. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku leśnego.
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:26:32 Informację zaktualizowano 2003-10-14 12:10:38, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała III/13/2002 ws. stawek podatku od posiadania psów
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:26:44 Informację zaktualizowano 2003-10-14 12:11:04, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała III/14/2002 ws. ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości , rolny i leśny i informacji zawierających dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:26:58 Informację zaktualizowano 2003-10-14 12:11:45, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała III/15/2002 ws. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:27:13 Informację zaktualizowano 2003-10-14 12:12:20, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała III/16/2002 ws. ustalenia stawek opłaty administracyjnej
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:27:29 Informację zaktualizowano 2003-10-14 12:12:49, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej
 
 Uchwała III/17/2002 ws. zmiany do uchwały budżetowej NR XXXVIII /214/01 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 grudnia 2001 roku
Data wprowadzenia informacji 2003-10-14 10:27:43 Informację zaktualizowano 2003-10-14 12:13:19, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Aldony Kucińskiej

Zobacz:
   2002 r.
   2003 r.
   2004 r.
   2005 r.
   2006 r.
   2007 r.
   2008 r.
   2009 r.
   2010 r.
   2011 r.
   2012r.
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przasnysz.pl